Pilnveido jauno doktorantūras modeli

Jauno doktorantūras studiju modeli Izglītības un zinātnes ministrija pieteica kā vienu no valsts prioritātēm jauno zinātnieku sagatavošanā. Tas zinātnieka un pētnieka karjeru padarīs pievilcīgāku, kā arī garantēs, ka arvien vairāk cilvēku iegūs doktora zinātnisko grādu, uzskata reformas autori. Pašlaik ministrija modeli pilnveido, un iecerēts, ka reformu ieviesīs pakāpeniski, līdz 2026. gada beigām. Šodien kopā ar Pasaules Bankas ekspertiem notika šim tematam veltīta konference, un par galvenajiem secinājumiem – Vita Anstrate.