Iekodies Kurzemē

Garšas ekspedīcijas noslēdzošajā dienā Māra dodas pie saimnieces uz Rucavu un pēta, kas ir tas īpašais “baltais sviests”, bet Mārtiņš izstaigā iespaidīgo Dunikas purva taku ar simtgadīgajām priedītēm, apskata senos darbarīkus “Bajāru rijā” un mācās, kā likt niedru jumtus zvejniekciemā. Savukārt savu ceļojumu, kas abiem aizsākās Kolkas ragā, abi beidz Nidas oļainajā pludmalē – pašā Kurzemes attālākajā stūrī.