Satiktie. Laikmeta varoņi toreiz un tagad

“Visizcilākais ķirurgs pasaulē bija Dievs, kurš no Ādama ribas izveidoja Ievu. Es kādreiz to mēģināju atkārtot, bet izdevās no Ievas – Ādams…” Tā par kādu vēsturisku savas dzīves lappusi saka pats tās radītājs – ķirurgs Viktors Kalnbērzs. 1970.gadā viņš viens no pirmajiem pasaulē veica dzimummaiņas operāciju, pārveidojot sievieti par vīrieti. Padomju Savienībā par to aizliedza runāt un rakstīt, jo tāda operācija neatbilda sociālistiskajai ideoloģijai. Aplami būtu domāt, ka šādam solim ķirurgs izšķīrās, popularitātes vai atzinības dzīts. Viņa dzinulis vienmēr ir bijusi vēlme palīdzēt cilvēkam, atklāt un izgudrot ko jaunu. Piedzimis ārstu ģimenē, ar izcilību beidzis Rīgas Medicīnas institūtu, 35 gadus vadījis Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūtu, autors turpat vai simtam medicīnisku izgudrojumu, pildījis ārsta pienākumus militāro operāciju laikā Afganistānā, operējis daudzās pasaules valstīs, balsojis par Latvijas neatkarības atjaunošanu 1990.gada 4.maijā. Viktors Kalnbērzs – izcilais un ietekmīgais ķirurgs – toreiz un tagad.