Dzimtaskoks. Virza-Stērste

«Atmiņas kā sniegi irst, viss, kas ļauns, ir jāaizmirst...». /E.Stērste/ Cik gadu vēl nepieciešams, lai izdzēstu tos pilnīga aizlieguma zīmogus, ko 50 gadu ilgā padomju okupācija uzlikusi? Tas ir dzimtas turpinātāju pienākums. Pienākums ik dienu atgādināt, ka līdzās Rainim, Aspazijai, Akurateram un Skalbem Latvijas literatūras vēsturē būtu liekams arī dzejnieka Edvarta Virzas vārds. “Es to nekad neesmu sapratusi un nesapratīšu, kāpēc ne Virza, ne viņa “Straumēni” nav mūsu kultūras kanonā”, tā saka dzejnieka mazmeita, rakstniece, tulkotāja un diplomāte Anna Žīgure. Latvijas Televīzija dokumentālo raidījumu ciklu “Dzimtaskoks” turpina ar stāstu par Edvartu Virzu un viņa dzīvesbiedri – dzejniece un tulkotāju Elzu Stērsti. Tā ir dzimta, kuras likteņa līkloči ļauj personīgi izstaigāt Latvijas vēsturi no valsts dibināšanas līdz neatkarības atgūšanai. Tas ir stāsts par dzejnieku, kura darbi okupācijas gados tika aizliegti pilnībā. Un dzejnieci, kura savu literāro darbību nolika otrajā plānā, atdodot daļu no sevis, pēc pašas vārdiem “dzejniekam ar lielo burtu”. Jo, kā kādā vēstulē savai dzīvesbiedrei raksta Virza, “Es nevaru strādāt, ja blakus istabā neskan tavi soļi...”. Raidījumu ciklā “Dzimtaskoks” tā radošā komanda – raidījuma vadītājs Kārlis Būmeisters, režisore Dace Slavinska, vadošais operators Armands Rudzītis un redaktors Harijs Beķeris aplūko sešas dzimtas, lai Latvijas vēsturi izstāstītu, iespējams, vispatiesāk – caur konkrētas personībās un tās pēcteču acīm. Dzimtas vēsture nav atraujama no procesiem, kas ietekmē ikvienu – izsūtījums Sibīrijā, okupācija, trimda, konfliktēšana ar varu... Arī E.Virzas un E.Stērstes dzimtaskoks zarojas Sibīrijā, kurā Elza Stērste nonāk pēc notiesāšanas par “tēvzemes nodevību” saistībā ar darbību tā dēvētajā «franču grupā». Latvijā viņa atgriezās jau ar pārciesta insulta atstātajām sekām, bet vienlaikus ar nezūdoši gaišu skatu uz dzīvi. Es varu! Man jāvar! Šis literātu dzīves moto pārmantots arī dzimtas turpinātājos, kuri nu par savu pienākumu uzskata okupācijas gadu pārestību atlīdzināšanu.