Province: "Lai vienmēr būtu zivis!"

Kā tikai viņi netiek zākāti - par brakoņiem, maliķiem,  dakšiniekiem, elektriķiem un kā tik vēl ne. Vienojošais faktors ir neatļautā jeb malu zvejniecība un pāri darīšana zivju resursam mūsu mīļās zemītes ūdeņos. 

Bet vienas frontes puses ļaundariem ar neatļautiem zvejas tīkliem, duramajiem žebērkļiem, zivju sitējiem ar elektrību, makšķerētājiem lieguma laikā un licenču nepircējiem drošsirdīgi pretī stāj zivju inspektori - valsts un sabiedriskie, nereti aicinot sev talkā policiju vai zemessardzi.  Šī cīņa ir jau sena un varbūt nekad arī  nebeigsies, bet dabas sargātāju pārliecība paliks nemainīga - lai zivis Latvijas ūdeņos neizzustu un būtu vienmēr.