Somijā iedarbināts jauns kodolreaktors

Olki-luoto atomelektrostacijā Somijas rietumu daļā iedarbināts trešais kodolreaktors. Nākotnē tas varētu saražot apmēram 14 procentus no valstī patērētās elektroenerģijas.

      Pirmo spēkstacijas energobloku sāka izmantot tālajā 1978. gadā, un patlaban abu reaktoru kopējā jauda ir 1780 megavati. Jauno reaktoru valsts elektrotīklam pieslēgs jau nākamā gada janvārī, bet regulāru strāvas ražošanu plānots sākt jūnijā, un tad kopējā stacijas jauda gandrīz dubultosies. Projekta īstenotāji uzsver, ka jauns kodolreaktors Eiropā, izņemot Krieviju un Baltkrieviju, nav iedarbināts jau 15 gadus, un tas nākotnē varētu palīdzēt risināt enerģētisko krīzi. Esot ievērotas visstingrākās drošības prasības, un gandrīz pilnībā novērsta iespējamā kodoldegvielas noplūde. Atomenerģētika pasaulē tiek vērtēta neviennozīmīgi, taču tā ir viena no alternatīvām fosilā kurināmā izmantošanai, kas ir viens no galvenajiem klimata izmaiņu iemesliem.