Zaļais kurss lauksaimniecībā - mazāk ķīmisko vielu

0.0
Eiropas un arī Latvijas lauksaimniekiem jādomā kā saimniekot savā zemē gudrāk un zaļāk, pēc iespējas minimizējot ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. To sauc par integrētu augu aizsardzību. Nākotnē tā ieņems aizvien nozīmīgāku un pat obligātu lomu lauksaimniecībā. Valsts augu aizsardzības dienests regulāri rīko izglītojošos pasākumus, lai lauksaimniekus jau laicīgi sagatavotu šīm pārmaiņām. Plašāk pastāstīs Uldis Birziņš.