Norāda uz diskrimināciju Valmierā; pašvaldībā to noliedz

Lai bērnam atvieglotu mācīšanās procesu, apmeklējot pedagoģiski medicīnisko komisiju, var saņemt zināmu atbalstu. Taču kādai ģimenei Valmierā tas radījis pamatīgas neērtības. Tikai šīs programmas koda dēļ bērns nav varējis mācības turpināt izvēlētajā skolā, kaut arī nokārtojis visus iestājpārbaudījumus. Šo situāciju par diskiminējošu uzskata Tiesībsarga birojā.
Komentāri

Kategorijas