Kas jāmaina Latvijas sportā - Basketbola skolas "Rīga" saimniecība – dažādu īpatnību ieskauta

Kampaņas “Bērnu sporta uzrēķini” ietvaros Latvijas Televīzija, uzklausot vecāku stāstus, visbiežāk sastapās ar basketbola skolas “Rīga” nosaukumu. To gan daļēji var izskaidrot ar to, ka tā ir ļoti liela iestāde, apvienojot vairāk nekā 2400 audzēkņu. Tās direktors Guntis Šēnhofs nenoliedz, ka naudas aprites nodrošināšanā tiek veiktas atkāpes no likumdošanas. Kā iemeslu viņš min treneru nepietiekamo oficiālo atalgojumu, kas neatbilst reāli nostrādāto stundu skaitam, jo brīvdienas un vasaras tiek pavadītas sacensībās un nometnēs, kurās faktiski jāstrādā 24 stundas diennaktī. Kā piemēru viņš min trenera Mārtiņa Fomina noslodzi.

Intervija - Guntis Šēnhofs, BJBS “Rīga” direktors

1920 stundas gadā tiek apmaksātas no valsts. Tā, kā nosauci: 800 – 1200 eiro robežās pirms nodokļu nomaksas. Gandrīz tieši tādu pašu slodzi – 1914 stundas – ko skrupulozi izrēķinājis pedants, treneris Imants Pļaviņš, arī mans vietnieks DSN. Izrēķinājis konkrēti uz Fominu. Tādi pieticīgi aprēķini. Tātad treneris kopsummā nostrādā gandrīz 4000 stundu gadā, apmaksātas tiek – ja 800 eiro var saukt par apmaksu, tas kā nu kuram, - puse.” 

Šēnhofs lēš, ka adekvāts atalgojums treneriem būtu 1500 līdz 2000 eiro pēc nodokļu nomaksas. Tas mazinātu ēnu ekonomiku, lai arī tās pilnīgai izskaušanai viņš netic, jo ikdienā ir ne mazums situāciju, kurā skaidras naudas norēķini dārdzību mazina.

Intervija - Guntis Šēnhofs, BJBS “Rīga” direktors

Jābrauc kaut kur – kolosāls turnīrs! Pārskaitot ir viena summa, bet kādam no vecākiem ir kāds paziņa ar busiņu. Iesēdina komandu un brauc prom. Un tas ir divreiz lētāk.” 

Šēnhofs nevar atbildēt uz jautājumiem, kādu lomu basketbola skolas “Rīga” darbības nodrošināšanā ieņem viņa izveidotā un faktiski, bet ne juridiski vadītā Eiropas Jaunatnes basketbola līga. Rīgas pašvaldības sporta zālēs savus formāli mājas posmus nereti rīko ārzemju komandas. Šēnhofs uzsver, ka ārzemju komandas šādos gadījumos pārskaitot naudu Eiropas Jaunatnes basketbola līgai, kura veic visus norēķinus par izmitināšanu, ēdināšanu un sporta zāļu īri. Latvijas Televīzijas rīcībā nonākušie dokumenti gan liecina par pretējo. Tā, piemēram, 2018. gada 11. oktobrī – pēdējā pilnvērtīgajā sezonā pirms covid – basketbola skola “Rīga” noslēgusi līgumu par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu astoņpadsmit Eiropas Jaunatnes basketbola līgas posmos, no kuriem daļai līgas mājaslapā kā organizatori norādītas ārzemju komandas. Iepirkums tiem pašiem astoņpadsmit datumiem bija arī sacensību dalībnieku izmitināšanai. Rīgas komandas šajos posmos netiek ne izmitinātas, ne ēdinātas.

Intervija - Guntis Šēnhofs, BJBS “Rīga” direktors

Neviens svešais posms nav apmaksāts no Rīgas budžeta. Neviens! Tagad tu man nestāsti! Tu man iedosi materiālus…

Es tev iedošu tavu mājaslapu.

Mājaslapā ir arhīvs. Arhīvā paskaties! Tur organizatoru komandas ir izceltas “bold”. Kuras ir svešās un kuras ir pašmāju posmi. Un viss! ”

Iepazinies ar mājaslapas saturu, Šēnhofs pēkšņi sāka pieļaut domu, ka ar “bold” kļūdas pēc izceltas nepareizās komandas, bet šaubu gadījumā aicināja vērsties KNAB. Neskaidrības ir arī ap sporta zāļu nomas cenām. Rīgas dome Latvijas Televīzijai spēja uzrādīt tikai cenrādi, kurā tiekot piemēroti dažādi koeficienti, bet nespēja paskaidrot, kādi cenu aprēķināšanas koeficienti piemēroti ārzemju komandu rīkotajām sacensībām.

Intervija - Dina Vīksna, Rīgas domes pārstāve

Tad jums ir jājautā EYBL. Manā rīcībā šādas informācijas nav. Es tikai redzu to, ka līgumi tiek slēgti ne tikai ar EYBL, bet arī par EYBL spēļu norisi ar dažādām starptautiskām organizācijām.” 

Šeit gan veidojas vēl viena pretruna, jo Šēnhofs norāda, ka par ārzemju komandām zāles apmaksā tikai Eiropas Jaunatnes basketbola līga, bet nekādi koeficienti cenu aprēķināšanā netiekot piemēroti.

Vīksna norāda, ka Rīgas domē par iespējamām basketbola skolas “Rīga” nelikumībām pēdējos gados saņemts tikai viens vecāku iesniegums, un jautājums ātri ticis atrisināts. Izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece strauju sporta pedagogu algu kāpumu nesola, bet aicina vecākus aktīvāk rakstīt oficiālus iesniegumus.

Intervija - Anita Muižniece, Izglītības un zinātnes ministre (JKP)

Tā ir problēma, ka sagaidām to, ka valstī nauda vienkārši kaut kā uzzīmējas, uzrodas no nekurienes; ka ir kaut kāds koks, no kura paņemt un kā ābolus noplūkt tūkstošus un miljonus. Tā tas nenotiek. 

Ja viņi ies sūdzēties, tad tas notiks? 

Jūs pats pieminējāt gan policistu kukuļus, gan ārstu pateicības. Manuprāt, šobrīd tā situācija ir beigusies. Tikpat kā beigusies. Tad varbūt paši arī iesākam to – arī sportā.” 

Intervijas pilnā garumā ar Gunti Šēnhofu un Anitu Muižnieci iespējams noskatīties sabiedrisko mediju portālā LSM.lv, kā arī “Sporta studijas” “Youtube” kanālā.