Augšdaugavas novadā apkārtējā vidē nonāk piesārņotās dūņas

Augšdaugavas novadā apkārtējā vidē nonākušas aptuveni 14 000 tonnas dūņu no attīrīšanas iekārtām. Tas noticis tāpēc, ka iebrucis SIA “Daugavpils ūdens” dūņu lauka valnis. Pie vaļņa iebrukšanas esot vainojami āpši, kas valnī veidojuši alas. Šodien uzņēmumā “Daugavpils ūdens” notika operatīvā sanāksme par situāciju, un pirmdien sasaukta civilās aizsardzības komisija.
Komentāri

Kategorijas