Konsīliji tikai atsevišķos gadījumos atliek vakcināciju

Ģimenes ārsts, izvērtējot cilvēka veselības stāvokli un blakusslimības, var viņu pirms vakcinācijas nosūtīt papildu izvērtējumam pie ārsta speciālista vai uz ārstu konsīliju. Līdzšinējā pieredze liecina, ka absolūtajā vairumā gadījumu personām nav bijušas kontrindikācijas vakcinācijas veikšanai. Ārstu konsīliji pieņēmuši lēmumu par vakcinācijas atlikšanu tikai atsevišķos gadījumos, pārējos gadījumos cilvēki varēja vakcināciju veikt bez kavēšanās.
Komentāri

Kategorijas