Kolektīvā finansēšana kultūras mantojuma saglabāšanai

Lai iegūtu finansējumu kādas idejas vai projekta īstenošanai, arvien biežāk uzņēmīgi cilvēki izmanto kolektīvās finansēšanas platformas. Turklāt tas jau projekta sākuma fāzē iesaista daudzus interesentus. Ne viena vien grāmata, īsfilma, mūzikas ieraksts un citas inovatīvas idejas īstenotas tieši šādi. Kolektīvās finansēšanas ceļu izvēlējies arī Airītes stacijas īpašnieks, cenšoties no iznīcības glābt kultūrvēsturisku mantojumu – stacijas bagāžas glabātavu.
Komentāri

Kategorijas