Priekšvārds."Tā tik ir vasara!" Latviešu skatuviskās tautas dejas kolektīvu koncerts. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises