Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

0.0
Rūdolfs Blaumanis mūsu kolektīvajā apziņā saistās ar gandrīz arhetipiskiem tēliem un arī tipiski latvisko. Kaut arī Blaumaņa dzimšanas diena iekļauta UNESCO svinamo dienu kalendārā, viņa darbi ir „pazuduši” tulkojumā un ārpus Baltijas starptautiskā mērogā nav īsti novērtēti. Taču Blaumanis divdesmit gadu laikā latviešu literatūru no ģeogrāfiski un mākslinieciski ierobežotas padarīja par modernu literatūru. Viņa darbi joprojām uzrunā. Blaumanis ir viens no iemīļotākajiem latviešu autoriem, un teātros top arvien jauni viņa darbu iestudējumi. Tie pierāda, ka Blaumanis nav tikai psiholoģiskā reālisma pārstāvis. Viņš, līdzīgi Ibsenam vai Čehovam, reālismu sapludina ar modernismu, ietiekdamies simbolismā. Kā atzīst teātra kritiķe Silvija Radzobe, Blaumaņa darbu iestudējumi latviešu teātrī kļuvuši par spilgtiem notikumiem, kas apliecina ne tikai mūsu skatuves mākslinieku radošo potencālui, bet arī aizsāk klasiķa jauno, 21.gadsimtam atbilstošo, dzīvi. Blaumaņa 155. dzimšanas dienu raidījuma „Nacionālie Dārgumi.100g kultūras” studijā atzīmēsim kopā ar teātra zinātnieku Jāni Siliņu, režisoru Elmāru Seņkovu un aktieri Rihardu Rudāku.