Priekšvārds. "Es varēju lielīties" kokļu mūzikas koncertfilma.Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norises