Daudz laimes, jubilār! Imants Lancmanis

0.0

Raidījums “Daudz laimes, jubilār!” oktobri atklāj īpaši. Raidījuma viesis, šķiet, izkāpis no seno laiku aristokrātiskās kultūrvides un ar savu klātbūtni vien rada sajūtu, ka cildenums joprojām pastāv. Materializētā formā – tā ir viņa augšāmceltā Rundāles pils! Protams, tas ir neviens cits kā Imants Lancmanis.

Lancmaņa kungs šogad nosvinējis savu 80. jubileju. Un, kaut aizgājis no Rundāles pils muzeja direktora amata, lai pabeigtu savus iesāktos radošos darbus mākslas zinātnē un pētniecībā, kā arī lai nodotos glezniecībai, viņš ar lielu gandarījumu ierodas uz interviju savā mūža projektā – Rundāles pilī.

Dēvēts gan par Rundāles pils kungu, gan Rundāles hercogu, viņš noraida visus cēlos apzīmējumus pazemīgā viedumā:

“Es pats ne pārāk atsaucos šiem tituliem, jo mana sajūta ir, ka Providence mani atveda šeit, uz Rundāli, kā cilvēku, kuram vajadzēja rūpēties par šo vietu, par šo pili, lai to atkal savestu kārtībā, kādā tā bija Bīrona laikā.” Un turpina: “Tas, ar ko es patiešām lepojos, – ka mums toreiz, padomju gados, kad pils bija tuvu sabrukumam, pietika drosmes uzstādīt tik lielu mērķi, kā mēs to esam sasnieguši šodien. Un man ir liels prieks, ka darbs joprojām turpinās!”