Samilst strīds starp Krievijas ģenerālkonsulu un vēsturnieku

Vasarā izdotā vēsturnieka grāmata par padomju karagūstekņu nometni Rēzeknē raisījusi sašutumu Krievijas ģenerālkonsulātā Daugavpilī. Tapis ieraksts, kurā Latgales vēsturniekam tiek pārmesta vēstures sagrozīšana. Atšķirīgie skatījumi uz vēsturi nav nekas jauns, taču Ārlietu ministrijā atzīst, ka šāda komunikācija neatbilst korektai diplomātiskajai praksei.
Komentāri

Kategorijas