Vai un kādas pārmaiņas sagaida lauksaimniecības nozari ES?

Ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību, augsnes un ūdens kvalitāti, kā arī globālā tirgus prasības, pēdējās desmitgadēs būtiski ir mainīta Eiropas Savienības (ES) lauksaimniecības politika. Jaunākie pētījumi liecina, ka 60% no kopējām ES siltumnīcas efekta gāzu (SEG) emisijām veido lauksaimniecība un trešdaļa ir saistīta tieši ar lopkopību. Lai samazinātu lauksaimniecības radītās SEG emisijas, nepieciešams samazināt dzīvnieku izcelsmes produktu patēriņu un lauksaimniekus jāstimulē vairāk pievērsties augu valsts produktu ražošanai. Kā to panākt? Vai eiropieši būs gatavi mazāk ražot un ēst gaļu?

Par to ar LTV korespondenti Briselē Ilzi Naglu diskutē Eiropas Parlamenta deputāti - politiskās grupas EPP pārstāve Estere de Lange no Nīderlandes un Zaļo un Eiropas Brīvās apvienības politiskās grupas pārstāvis Fransisku Gerreiru no Portugāles.