Saruna ar RSU Eiropas studiju fakultātes dekānu profesoru Andri Sprūdu par vēlēšanām Krievijā

Komentāri

Kategorijas