"Rotā saule, rotā bite". Folkloras kopas. Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku norises

Folkloras programma XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēs pievēršas daudzveidīgam vietējās tradīcijās sakņotam mantojumam. Tā parāda nemateriālā kultūras mantojuma iespējas šodien, šeit un tagad, piedāvājot katram no mums radošas pašizpausmes iespēju un daudzpusīgas sadarbības iespējas – dziedot, dejojot, rotaļājoties, muzicējot, izzinot, stāstot un klausoties. 

Folkloras programmas atslēgas vārdi šajā reizē ir: saule, bite(s), medus, rotāšana, gavilēšana, saskaņa, sadarbība, meistarība. Akcents likts uz savstarpēju sadarbību – kopīga muzicēšana, dziedāšana, dejošana, dalīšanās ar savu mantojumu, ņemot vērā izzinātās lokālo tradīciju īpatnības, bet darbojoties mūsdienu pilsētvidē un brīvi interpretējot tradīcijas savas pieredzes kontekstā.

Koncertprogramma “Rotā saule, rotā bite” ir folkloras konkursu “Teci, teci, valodiņa 2020”, “Anekdošu virpulis 2021”“Dziesmu dziedu, kāda bija 2021” un “Klaberjakte 2021” uzvarētāju koncerts. Tā ir XII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju norišu folkloras programmas “rota”. Koncertā piedalās dažādu Latvijas novadu labākie stāstnieki, dziedātāji, dejotāji un muzikanti, kas savu pašizpausmi saista ar mērķtiecīgu lokālo tradīciju izzināšanu, to apgūšanu un popularizēšanu. 

Vidzemes mantojumu rādīs Lēdurgas kultūras nama folkloras kopas “Putni” dalībnieki, kas ieskandēs koncertu ar pašdarinātām koka taurēm un izdziedās vasaras pilnbrieda sajūtu dziesmā “Līgo saule, līgo bite”; dzirdēsim etnogrāfiskās kokles tradicionālās muzicēšanas konkursa “Klaberjakte” laureātus no Limbažiem, Rankas un Jaunpiebalgas, un ar kādu Alūksnes danci mūs iepriecinās folkloras kopas “Oglītes” kapela no Ropažiem.

Zemgales un Sēlijas mantojumu sadzirdēsim Ozolnieku folkloras kopas “Knipati” un Iecavas folkloras kopas “Tarkšķi” dalībnieku izpildījumā. “Tarkšķu” firmas zīme ir mandolīnu ansamblis, kurš savas instrumenta spēles un saspēles prasmes demonstrēs koncertā.

Rīdziniekus pārstāvēs folkloras kopa “Kokle” no Rīgas Skolēnu pils un “Birjuļki” dziedātājas no Rīgas 54. vidusskolas. Te būs lieliska iespēja baudīt slāvu folklorai raksturīgo skaņveidi.

Kurzemes balsis un melodijas dzirdēsim Krotes Kronvaldu Ata pamatskolas folkloras kopas “Traistēni” un Liepājas Bērnu un jauniešu centra “Vaduguns” folkloras kopas “Ķocis” dalībnieku sniegumā, bet Rucavas pamatskolas folkloras kopa “Ķocītis” iepazīstinās ar rucavnieku mantojumu. Savukārt folkloras kopa “Solniško” no Liepājas izrādīs ukraiņu tradicionālo mantojumu.

Visvairāk dalībnieku koncertā ir no Latgales, un te mūs iepriecinās dziedātāji un muzikanti no Austrumlatgales Radošo pakalpojuma centra folkloras kopas “Vīteri”, Viļānu vidusskolas “Biteitēm”, Aglonas vidusskolas folkloras kopas “Žibacteņa”, Kaunatas vidusskolas folkloras kopas “Rāznaviņa”, Līvānu vidusskolas folkloras kopas “Ceiruleits”. Būs ermoņikas un akordeons, vijoles un kokles un pāri visam – Ziemeļ- un Dienvidlatgales daudzbalsība, kas dod iespēju izjust saskanīgas dziedāšanas burvību.

Būt dialogā ar vietējo tradīciju ir gan skolēnu, gan skolotāju aicinājums un izaicinājums. Tas liek aizvien no jauna ar cieņu saglabāt mantoto un ar prieku un pašcieņu to pilnveidot šodien.