Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

0.0
Kristīgo Lieldienu tradīcijas Latvijā. Kā skaidrot Lieldienu vēsti kristīgajās tradīcijās 21. gadsimta cilvēkam? Kā gadsimtu gaitā mainījušies rituāli, ko baznīca izmanto Lieldienās? Kristīgās tradīcijas un laicīgie rituāli - kā tie sadzīvo garīgajā pasaulē un kultūrtelpā? Vai mācītājs drīkst būt radošs, interpretējot, meklējot asociācijas laicīgajā pasaulē? Nacionālo dārgumu studijā saruna par kristīgo Lieldienu jēdzienu un tradīcijām Latvijā cauri gadsimtiem.