Nacionālie dārgumi. 100 g kultūras

Kristīgo Lieldienu tradīcijas Latvijā. Kā skaidrot Lieldienu vēsti kristīgajās tradīcijās 21. gadsimta cilvēkam? Kā gadsimtu gaitā mainījušies rituāli, ko baznīca izmanto Lieldienās? Kristīgās tradīcijas un laicīgie rituāli - kā tie sadzīvo garīgajā pasaulē un kultūrtelpā? Vai mācītājs drīkst būt radošs, interpretējot, meklējot asociācijas laicīgajā pasaulē? Nacionālo dārgumu studijā saruna par kristīgo Lieldienu jēdzienu un tradīcijām Latvijā cauri gadsimtiem.
Komentāri

Kategorijas