Izvērtēti Latvijas zinātnes institūti

Latvijā visspējīgākie zinātnieki ir matemātikas un fizikas jomā! Arī dabaszinātnēs ir daži institūti, kas darbojas pasaules līmenī. Pārējās jomās pētniecības centri lielākoties ir pārāk saskaldīti vai nodarbojas ar specifiski Latvijai saistošiem jautājumiem. Šādi secinājumi radušies pēc starptautiskā Latvijas zinātnes institūtu izvērtējuma. Šāda vērtējuma nebija vairāk kā 20 gadus, un ne visiem zinātniekiem tas nesīs priecīgas ziņas. Stāsta Līva Rauhvargere.