Ielas garumā. Ainaži. Valdemāra iela

Ainaži. Valdemāra iela. Valdemāra iela sākas pie Igaunijas un Latvijas robežas un stiepjas cauri visiem Ainažiem. Ne velti ielai dots jūrskolu dibinātāja, jaunlatvieša Krišjāņa Valdemāra vārds, jo 20. gadsimta sākumā Ainažos uzbūvēja ap 50 burinieku, bet pasaules jūrās kuģoja simtiem Ainažu jūrskolas absolventu. Valdemāra ielā atrodas daudzas kapteiņu celtas mājas un vienīgais jūrskolas muzejs Latvijā. Unikāla būve ir 596 metrus garais mols, kas kādreiz savienoja Ainažu šaursliežu dzelzceļa staciju ar ostu, bet pilsētas folkloras krāšņākie stāsti saistīti ar jūrskolniekiem un tuvākajiem kaimiņiem igauņiem.