Latvijas faktiskās neatkarības atjaunošanas 30. gadadiena

21.augusts pirms 30 gadiem kļuva par dienu, kas mums visiem pavisam tiešā nozīmē deva iespēju dzīvot savā – brīvā un patiesi neatkarīgā – valstī. Tā bija diena, kas sākās, vēl nezinot, ka pučs Maskavā izgāzīsies un ka īsi pēc pusdienlaika tiks pieņemts Konstitucionālais likums «Par Latvijas Republikas valstisko statusu», tādējādi pilnībā saraujot saites ar Padomju Savienību un nododot varu Latvijas tautai. Pieminot šīs dienas lielo nozīmi, visā Latvijā norisinājās svētku pasākumi. Turpina Anda Boša.