D.Valaiņa atmiņas par notikumiem 1991. gadā

Donats Valainis no Preiļu novada pirms 30 gadiem kopā ar domubiedriem no visas Latgales uzsāka dienestu Zemessardzē. Tagad viņš ir atvaļināts no dienesta, saņēmis daudzus apbalvojumus un izveidojis saimniecību. 91. gadu Donats Valainis atceras spilgti, vēlme dzīvot neatkarīgā Latvijā mudinājusi aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Viņš cer, ka arī turpmāk sabiedrība novērtēs brīvību un vairāk būs kopā, tāpat arī ir gandarīts, ka ceļu militārajā nozarē turpina arī viņa dēls.