Valstiskuma balvas pasniegšana

0.0

Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas 30. gadadienā Rīgas pilī svinīgā ceremonijā pirmo reizi pasniegs biedrības «4. maija Deklarācijas klubs» iedibināto Valstiskuma balvu.
Valstiskuma balvas mērķis ir veicināt sabiedrībā cieņu un izpratni par Latvijas valstiskumu, tā stiprināšanas sabiedrisko un politisko nozīmību katra iedzīvotāja dzīvē. Ar Valstiskuma balvu tiek izteikta atzinība personai, kura devusi un dod izcilu ieguldījumu Latvijas valstiskuma stiprināšanā.
Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša panākumiem bagāta darbība, gan īpaši nopelni Latvijas neatkarības atjaunošanas periodā vai valsts tālākas nostiprināšanās laikā. Valstiskuma balvu var piešķirt gan par mūža nopelniem, gan atsevišķu rīcību vai projektu. Balvu piešķir vienam pretendentam vienu reizi gadā.
Valstiskuma balvas pasniegšana norisinās svinīgā ceremonijā Rīgas pilī, un balvu pasniedz Valsts prezidents. Pasniegšanas ceremonijā piedalās arī Saeimas priekšsēdētājs un biedrības «4. maija Deklarācijas klubs» prezidents. Ceremonija notiek katra gada 21. augustā – konstitucionālā likuma «Par Latvijas Republikas valstisko statusu» pieņemšanas un Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienā – vai pēc žūrijas komisijas lēmuma citā Latvijas valstiskumam nozīmīgā dienā. Valstiskuma balvas saņēmēja vārds, uzvārds un saņemšanas gads tiek iegravēts plāksnē, kas publiski redzama Saeimas ēkā. Valstiskuma balvas patrons ir Latvijas Valsts prezidents.