Plaši ugunsgrēki posta plašas teritorijas visā pasaulē

Ekstremāli laikapstākļi ir klimata pārmaiņu rezultāts. Par to pārliecināti zinātnieki un tas, ka pārmaiņas dabā veicina cilvēku darbības, pierādīts vairākos nesenos ziņojumos. Bet kamēr valstu vadītāji spriež, kā padarīt ikdienu videi draudzīgāku, daudzviet pasaulē cilvēki ik dienu piedzīvo karstuma viļņus, plašus ugunsgrēkus, arī nekontrolējamas lietavas un tām sekojošus plūdus. Plašāk stāsta Anna Ūdre.