Nepiemērotas ceļu nobrauktuves apgrūtina darbu

Rēzeknes novadā pēc seguma atjaunošanas valsts nozīmes autoceļam tam piegulošo zemju īpašnieki ir neapmierināti ar izbūvētajām ceļa nobrauktuvēm, kas esot šaurākas par iepriekšējām. Īpaši tas skar lopkopjus un zemniekus, kuriem ar lauktehniku jāspēj izmanevrēt pa šīm nobrauktuvēm. Lai no saimniecības nokļūtu uz lielā ceļa, zemniekiem nākas braukt pat pa apsētajiem tīrumiem.

Komentāri

Kategorijas