Intervija ar Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli

Vēsturisks brīdis Latvijā. Tieši šī diena – 9. jūnijs – ir tā, kad Latvijā notiks pirmais valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens. To elektroniskajā vidē kārtos ap 140 tiesību zinātnes studentu Latvijas augstskolās.
Lai pārrunātu šī eksāmena nozīmīgumu, modernizējot juristu kvalifikācijas saturu, esam aicinājuši uz sarunu Valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena komisijas priekšsēdētāju un Eiropas Savienības Tiesas tiesnesi Inetu Ziemeli.