Jaunatnes diskusija "Mūsu nākotne mūsu rokās"

Nedēļā no 24. līdz 30. maijam Latvijā tiek atzīmēta "Eiropas Jaunatnes nedēļa" (EJN2021). Šī gada temats "Mūsu nākotne ir mūsu rokās" īpašu uzmanību pievērš jauniešu aktīvas līdzdalības, iekļaušanas un dažādības, veselības un garīgās veselības, dabas aizsardzības un ilgtspējas jautājumiem. 

24. maijā plkst. 10.30 Eiropas Jaunatnes nedēļa tika atklāta ar diskusiju "Mūsu nākotnē mūsu rokās". Diskusijā piedalījās četri jaunieši, kuri stāstīja par savu iesaisti aktivitātēs, kas saistītas ar līdzdalību demokrātiskajā dzīvē, veselību un garīgo veselību, iekļaušanu un dažādību, kā arī klimata izmaiņām un vides ilgtspēju: 

Natālija Knipše – jauniešu pilsoniskās un politiskās iesaistes aktīviste kopš 2015. gada, patlaban – ANO Latvijas jauniešu delegāte un maģistrantūras studente Latvijas Universitates Juridiskajā fakultātē.

Diāna Ponaskova – sabiedrisko attiecību speciāliste, invaliditātes aktīviste, dziedātāja un aktīva četrriteņa braucēja, kas darbojas kultūras, NVO un sociālās uzņēmējdarbības jomās, mērķtiecīgi pārvarot barjeras starp sabiedrību un cilvēkiem ar invaliditāti.

Edgars Feščenko (Edgar FRESH) – interneta satura veidotājs, kaislīgs pilsētvides un klimata aktīvists, kurš runā gan par apzinātu patēriņu un veselīgu dzīvesveidu, gan naudas pelnīšanu un tehnoloģijām. 

Vija Nāzere – "Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatnes" brīvprātīgā un Rīgas nodaļas vadītāja, mentālās veselības projekta "ELP[A]" idejas autore. Veidojusi kampaņas un aktivitātes par jauniešu mentālo un fizisko veselību, kā arī veselīgu dzīvesveidu. 2. kursa medicīnas studente.

Jaunieši dalījās savā pieredzē par to, kas viņus motivē strādāt ar noteiktiem problēmjautājumiem, kā motivēt citus iesaistīties un kāds atbalsts ir nepieciešams, lai jaunieši būtu aktīvāki un vēlētos iestāties par kādu sabiedrībai aktuālu tematu.