Inčukalna gudrona dīķi izsmelti un vide sakopta

Latvijā piesārņotākajā vietā - Inčukalna gudrona dīķos - pabeigti attīrīšanas darbi. Pēc pāris gadiem tur būs mežs. Šodien iestādīja pirmās priedes. Taču vēl 30 gadus teritorijā veiks vides kvalitātes mērījumus - uzraudzīs virszemes un pazemes ūdeņu, kā arī gaisa piesārņojuma līmeni. Tematu turpina par Judīte Čunka.

Komentāri

Kategorijas