Dievkalpojums no Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskās baznīcas

2. maijs ir piektā Lieldienu svētdiena ar nosaukumu «Cantate».Tās tematika ir izteikta ar Bībeles 98.psalma 1. panta vārdiem: «Dziediet Kungam jaunu dziesmu, jo Viņš ir darījis brīnumus!»

Dievkalpojumu Rīgas Jēzus evaņģēliski luteriskajā baznīcā vadīs mācītājs Erberts Bikše. Dievkalpojumā muzicēs draudzes vokālais kvartets diriģenta Henrija Kalniņa vadībā,kā arī flautiste Indra Ozola un ērģelniece Vita Kalnciema. Svēto Rakstu lasījumus lasīs Māris Pētersons.Sprediķa tēmai izvēlēts teksts no Jāņa evaņģēlija 16.nodaļas 5-15.pants.

Komentāri

Kategorijas