Augšdaugavas novadā – sakoptāka vide un aizvien mazāk iedzīvotāju

Vizuāli viss iet uz labo pusi – ceļus labo, sporta centrus renovē, veido rotaļlaukumus bērniem. Kopumā pilsētiņas un pagasti kļūst glītāki un sakoptāki. Tikai viena nelaime – arvien mazāk paliek vietējo iedzīvotāju, kas par šo sakoptību priecātos, mazāk jauniešu, kas sportotu atjaunotajos stadionos un mazāk bērnu smieklu jaunajos rotaļlaukumos. Jo – nav darba! Tādēļ jaunieši un jaunās ģimenes dodas uz lielajām pilsētām vai ārvalstīm. Tik pretrunīgas sajūtas ir topošā Augšdaugavas novada iedzīvotājiem.