Bērnu sporta treneru atalgojumā - apburtais loks

Latvijā 42 000 bērnu ar sportu nodarbojas profesionālās ievirzes programmās jeb sporta skolās. Problēmas to finansēšanā kļūst arvien acīm redzamākas: pašvaldības spiestas kompensēt valsts nepildītos solījumus, savukārt bērnu vecāki bieži tiek maldināti un izmantoti kā slēptais avots treneru ienākumu celšanai. Tematu turpina Raimonds Rudzāts.

Komentāri

Kategorijas