Velgai Vītolai 40 darba gadu jubileja

40 gadi, kas pavadīti sirds darbā! Tā ir tāda bagātība un laime, kāda ir reti kuram. Tā saka zvērkope Velga Vītola, kurai Līgatnes dabas takās aizritējis viss darba mūžs, kas sākās tieši pirms 40 gadiem. Šajos gados Velga aprūpējusi un izaudzinājusi daudzus jo daudzus dzīvnieku mazuļus. Stāsta Judīte Čunka