Saknes debesīs. Lieldienas – bez nāves nav iespējama dzīvība.

0.0

Lieldienas ir atmodas un atdzimšanas svētki. Gaismas atgriešanās un dabas uzplaukums raisa domas par dzīvības brīnumu, nemitīgu atdzimšanu un attīstību. Lai piedzimtu no jauna, kaut kam ir jānomirst. Bez nāves nav iespējama dzīvība un bez dzīvības – nāve. Vai šādu scenāriju izdzīvo arī Latvijas kultūrmantojums?

Arhitektūras mantojums ir Eiropas kultūras mantojuma bagātības un daudzveidības neaizvietojams izteiksmes veids, tas ietver sevī nenovērtējamas mūsu pagātnes liecības. Kultūras mantojums ir pamats kultūras un no tās izrietošo radošo darbību attīstībai. Vai arhitektūras mantojumiem ir jāpietuvojas nāvei, lai atkal dzīvotu? Cik ilgi un kvalitatīvi spējam saglabāt un uzturēt šo bagātību un nepazaudēt nacionālās identitātes stīgas?

Kaut kam ir jānomirst mūsu personībā, paveiktajā, varbūt pat – ideālos un mērķos. Tas attiecas uz cilvēku, dabu, kultūru. Raidījumā «Saknes Debesīs» bijušais Rundāles pils muzeja direktors, mākslas zinātnieks un gleznotājs Imants Lancmanis. Rundāles pils komplekss ir Imanta Lancmaņa mūža darbs. Pils atdzima, tagad tai jauna dzīve.