"Literatūre/sākumskola". Viesturs Ķerus

Kas kopīgs literatūrai un ornitoloģijai jeb zinātnei par putniem? Gan ornitologiem, gan rakstniekiem jāprot uzmanīgi vērot dabu un pierakstīt tā, lai citi saprot.

Raidījumā «Literatūre / Sākumskola» Talsu pilsētas bērni dosies ekspedīcijā gar Mārupīti, kuru grāmatā «Meža meitene Maija» ir aprakstījis ornitologs un rakstnieks Viesturs Ķerus. Skolēni vēros Pārdaugavas dabu un putnus un mācīsies redzēto uzrakstīt kā grāmatās. Arī to, kas ir CT19.