Engurē plāno uzlabot ūdens kvalitāti

Finansiālu un tehnisku iemeslu dēļ privātmājas nepieslēdzas centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šāda problēma raksturīga ļoti daudzām apdzīvotām vietām, un Engures novads nav izņēmums. Taču tajā veiktais pētījums mudina cilvēkus padomāt, kādas kvalitātes ūdeni viņi lieto ikdienā, ja ūdens ieguves tuvumā ir reti izvesta kanalizācijas aka. Engures novads iesaistījies pētījumā, kas ļaus problēmu risināt un vēlāk šo praksi pārņemt arī citām pašvaldībām.

Komentāri

Kategorijas