Mūziķene. Solo dziedāšana

Pasaulē ir tūkstošiem mūzikas instrumentu un mēs katrs varētu nosaukt vismaz tos, kurus kopā esam iepazinuši «Mūziķenē»! Taču ir tikai viens, kurš stāv pāri visiem! Šis mūzikas instruments tiek dāvāts katram cilvēkam piedzimstot – balss.

Balss spēj atdarināt gandrīz jebkuru cilvēka radītu mūzikas instrumentu, tikai nepieciešama spēlēšanas prasme, jeb dziedāšanas prasme. Kā ar dziedāšanas prasmēm veicas Anitai un kādus meistarstiķus mums atklās dziedātāja Rūta Dūduma-Ķirse?