Vēstures skolotājs. Ekspedīcija laikā

50 gadus Latvija bija okupēta, un piespiedu kārtā bijām ieguvuši 14 Padomju «māsas». Šāds komunālais dzīvoklis ilgāk vairs nevarēja pastāvēt, tāpēc Padomju savienībā pašā 80.gadu beigās sākās perestroikas laiks. Kamēr Mihails Gorbačovs runāja par demokrātiju un pārkārtošanos – Baltijas valstis bija gatavas kam daudz nozīmīgākam. Par atmodas laiku un barikādēm – pēdējā ”Vēsture skolotājs” sērijā – 18.decemebrī, 19.30, LTV1. Pēdējā ekspedīcijā, būvējot barikādes, dziedot dziesmas, cienājot ar tēju un apgūstot barikāžu laikā lietotos segvārdus, kopā ar vēstures skolotāju devās Edgars Brikšķis, Helēna Anna Bunka un Marats Almanis no Grobiņas ģimnāzijas un Madara Salnīte, Ance Millere un Emīlija Gustīne Zommere no Ērgļu vidusskolas.