Izstrādā LR Satversmes zinātniskos komentārus

Lai gan Latvijas republikas Satversme ir gana īsa un konkrēta, patiesībā juristu vidū valda daudz un dažādi viedokļi, kā katru no Satversmes pantiem ir iespējams interpretēt. Lai atvieglotu parlamentu, valdību un tiesu darbu, ļaujot raitāk pieņemt lēmumus, daudzās valstīs Satversmēm tiek izstrādāti zinātniskie komentāri. Pērn šādi komentāri izstrādāti arī Latvijas Satversmei, un par to pētniekiem piešķirta Latvijas Zinātņu akadēmijas atzinība. Vairāk par visu pastāstīs Uldis Birziņš.