Dziedi ar Daci muzikālā ābece - «Burtiņš Č» (D.Kravales vārdi un melodija)

Muzikālajā ābecē iepazīstam burtu Č, kurš var lepoties ar daudz un dažādiem vārdiem - čiekurs, čūska, čukstēt, čučēt, čiepstēt, čāpstināt u.c. Šoreiz izmantoju sarunvalodā izmantotos «čīkstēt, čiept», kuru nozīmi, protams, bērniem jāizskaidro.
Dziesmas melodiju pēc kolēģu ieteikuma pielāgoju vidējā vecumposma spējām, taču to var dziedāt arī jaunākajā grupā, izmantojot pirkstiņrotaļu un kustību elementus.

Čir, čir, čir, čir, čir
Čiekuram čukstēja čurkste
Čir, čir, čir, čir, čir
Pārstāj čīkstēt un čuči.
Čik, čik, čik, čik, čik
Čiekurs neklausīja
Čik, čik, čik, čik, čik
Čiekurs neklausīja
Piedziedājums
Čiekurs čiepa konfektes,
Paslēpa tās čībā.
Čib, čib, čib, čib, čib,
Paslēpa tās čībā

Komentāri

Kategorijas