VIETA-LATVIJA / KURZEME / JAUNLUTRIŅI

JAUNLUTRIŅI / KURZEME
«Brīvprātīgi strādāt savas kopienas labā - tas ir pirmais un galvenais viedā ciema princips.» Ilze Kļava, projektu vadītāja.

Komentāri

Kategorijas