Tapis pētījums «Neatkarības laika teātris»

Kā daudziem procesiem arī Latvijas teātra vēstures pētniecībai ir sava vēsture. Lilija Dzene, Līvija Akurātere un Valentīna Freimane bija tās, kuras pēc Otrā pasaules kara atjaunoja nopietnu teātra pētniecību un kritiku un kuras iedvesmoja šim darbam arī nākamās paaudzes. Par to, ka darbs nav apstājies, liecina Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta apgādā izdotais apjomīgais pētījums «Neatkarības laika teātris». Tajā atspoguļoti procesi un personības mūsdienu teātrī, un, kā uzsver grāmatas autori, izdevums iezīmē jaunu posmu uz citādāku teātra vēstures pierakstīšanu un vērtēšanu. Turpina Sandra Kiršberga.

Komentāri

Kategorijas