Latvijas Grāmatiņa: LATVIJAS VĒSTURE pied. Kristiāna Grāmatiņa

Vēsture, baby! Kristiāna Grāmatiņa ir atradusi sevi vēstures pētniecībā un ir gatava dalīties ar iegūtajām zinībām. Kad beidzas vēsture? Kā likt idejām piepildīties? Kāpēc Auseklim bieži nebija darbiņa?
Pirmajā sērijā Kristiāna iepazīstas ar tiem cilvēkiem, kuriem varam būt pateicīgi par savu zemīti - Latviju. Un tie nav tikai veci vīrieši.

Ko tu nezini? Varbūt Kristiāna var doties pie speciālistiem un noskaidrot.