Piecas jaunās komponistes tiešraides koncertā «Krakova.Oslo.Bāzele.Trieste»

Piecu jaunās paaudzes latviešu komponistes rītvakar videotiešradē no Rīgas Latviešu biedrības nama Zelta zāles satiksiem koncertprogrammā un sarunās - «Krakova. Oslo. Bāzele.Trieste.»
Studējušas kompozīciju Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, bet vēlāk devušās studiju un darba gaitās uz ārzemēm – Renāte Stivriņa uz Krakovu, Sabīne Ķezbere uz Oslo, Anita Mieze un Anastasija Kadiša-Teodoridu uz Bāzeli, Ieva Klingenberga uz Triesti.
Stāsta žurnāliste Ilze Strenga.

Komentāri

Kategorijas