TUESI.LV | Valters Siksna - jaunatnes lietu speciālists

ĀRPUS KASTES

“Strādāt ar jauniešiem citādā veidā, atrast citu pieeju un domāt «ārpus kastes» ir izaicinājums. Jauniešu dzīve nenotiek tikai jauniešu centrā vai kādā telpā,” uzsver jaunatnes lietu speciālists Valters Siksna Ozolnieku novadā.

«Laime ir izvēle. Ja tu novērtē to, kas tev ir, tu jau esi laimīgs. Laimi definē pateicība. Ja tu esi pateicīgs, tu esi laimīgs,» ir pārliecināts Valters.

«Latvija ir cilvēki. Lai izmainītu kaut ko Latvijā, ir jāsāk ar sevi. Ja tu sāc kaut ko mainīt savā dzīvē, tavi apkārtējie cilvēki sāk mainīties tev līdzi,» uzskata Valters.

«Es esmu pateicīgs, ka Dievs mani ielika Latvijā un es piedzimu šajā zemē. Kas var būt skaistāks par savu zemi, valsti, valodu, karogu un ģērboni? Šeit tevi neviens neapspiež un tev ir iespēja paust savu viedokli. Ja tu esi gatavs mainīties, tad arī Latvija mainīsies.»

www.tuesi.lv