Zemes stāsti. Fridrihs Haase

Latvijā viņš ieradās, kad bija vēl students. 26 gadu vecumā Fridrihs bija svešais Lubāna ezera krastā. Zeme tolaik bija neizmantota. Fridrihs ķērās pie darba. Šodien viņš ir lielākais darba devējs Barkavas novadā. Latvijā aug, skolojas un strādā pieci viņa bērni. Viņš runā latviski un dzīvo latviski – vairāk par tiem, kuri sēž autobusa pieturās ar velna dziru rokās.