Interešu izglītība Covid-19 ēnā

Profesionālās ievirzes skolām, pie kurām pieskaitāmas arī mūzikas un mākslas skolas, kā arī interešu izglītības pulciņiem jaunais mācību gads būs vēl sarežģītāks nekā vispārizglītojošajām skolām. Ņemot vērā, ka skolās mācību stundas sāksies ar laika nobīdi un dažviet notiks arī divās maiņās, grūtākais uzdevums esot saplānot nodarbību grafiku. Šajās mācību iestādēs nedarbosies arī princips viena klase – viena mājsaimniecība, jo tur satiekas dažāda vecuma audzēkņi no vismaz desmit skolām. Turpina Zemgales TV.