Karaliskie gaisa spēki pabeidz misiju Lietuvā

Un Panorāmas nobeigumā – reportāža no Šauļu militārās bāzes. Tur patrulēšanu Baltijas gaisa telpā pabeiguši Lielbritānijas Karaliskie gaisa spēki, kas šo uzdevumu nodevuši Itālijas gaisa spēkiem. Ar Lielbritānijas Karalisko gaisa spēku lidotājiem pirms misijas beigām tikās Kārlis Miksons.